selectie nieuwbouw VSO de Atlas - Assen
Project info

Project info

Het ontwerp voor de schoolomgeving verankert het schoolgebouw in zijn omgeving. De waardevolle schil van grote platanen heeft een schilderachtige kwaliteit. Deze is dan ook dankbaar gebruikt als groen kader voor de school en het schoolplein.De entree van de school vindt via de Treubstraat plaats. Hier is als een langsparkeersituatie een halteplaats voor zes taxibusjes gecreëerd. Deze kunnen terugkeren door rond het plantsoen linksom weg te draaien.

Het nuttig “bespeelbare” schoolplein heeft een royale afmeting van 835 m2. De route vanaf de busjesparkeerstrook naar de schoolentree wordt aan de linkerzijde begeleid door een drietaldriehoekige verhoogde boombakken met 40 cm hoge zitranden. Deze randen zijn gemaakt van ter plaatse gestorte uitgewassen beton in een lichte kleur.In de boombakken komen transparante grillige bomen met een compacte kroon. Aan de rechterzijde van de entreeroute ligt een multifunctioneel speelveld met een transparante omheining rondom. In deze omheining zijn 2 voetbaldoelen en 2 baskets geïntegreerd. De afmetingen van dit speelveld bedragen 12x20 m. Aan de noordkant van het speelveld zijn als “tribune” 2 lange zitbanken van uitgewassen beton gesitueerd.

Aan de westkant van het schoolplein bevinden zich onder de bestaande platanen een tweetal zitcirkels met een uitwendige diameter van 7 meter. De zitranden zijn 40 cm hoog en 50 cm breed. De uitvoering van deze cirkels is identiek aan de verhoogde boombakken; een lichte kleur uitgewassen beton. Hier kunnen groepjes scholieren zich terugtrekken om even te chillen, bij te praten, of een coachingsgesprek met een leerkracht te voeren.Aan de zijde van de Thorbeckelaan heeft het schoolterrein een groene uitstraling; de bestaande platanen worden aangevuld met 2 solitaire platanen, die de hoekligging van het gebouw versterken. De wigvormige centrale ruimte van het schoolgebouw wordt in het terrein aan 2 kanten doorgezet door een tuinwig die bestaat uit lage, strakke wintergroene hagen met daartussen velden van verschillende soorten siergrassen. In het westelijk deel van deze groene wig zijn bij de openslaande deuren 3 halfverharde terrassen in het groen uitgespaard.

 

8 / 8