School de Bouwsteen VSO SO - Hengelo
Project info

Project info

De Bouwsteen bestaat uit 17 stamgroepen en is voorzien van enkele praktijklokalen en een gymzaal. Er wordt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verzorgd voor cluster 3- en cluster 4-kinderen. In de Bouwsteen worden meerdere gebruikers en kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende gedragingen in één gebouw gehuisvest. Het eigen lokaal is de centrale plek voor het kind, van waaruit eventuele andere stappen ondernomen kunnen worden. Het ontwerp van de lokalen is relatief neutraal waardoor de kinderen met hun leerkracht daar hun eigenheid aan kunnen geven.
Het lokaal maakt onderdeel uit van een kleine herkenbare afdeling aan een overzichtelijke gang. Alle afdelingen hebben een eigen identiteit door het kleurgebruik. De afdeling, evenals de specifieke praktijklokalen en de sportzaal, zijn direct vanaf buiten toegankelijk zonder andere afdelingen te kruisen. De buitenspeelplaatsen voor SO en VSO kinderen zijn gescheiden.

Ruimtelijk concept
Het behandelcentrum van Ambiq is direct gekoppeld aan het schoolgebouw. Zo ontstaat een optimale en flexibele wisselwerking tussen behandeling en school met een minimale belasting voor het kind. Omdat een goed binnenklimaat belangrijk is voor het welzijn en de prestaties van kinderen is hier veel aandacht aan besteed. Door middel van warmte-koude opslag, gebalanceerde ventilatie en bijvoorbeeld voorkomen van opwarming door vegetatiedaken wordt zorg gedragen voor een comfortabel binnenklimaat.

Omdat één grote entree en een centrale aula niet geschiktzijn voor deze kinderen, zijn er aparte toegangen naar de verschillende afdelingen, welke rond de centraal gelegen gymzaal zijn gegroepeerd waardoor een efficiënt, compact en energiezuinig gebouw is gerealiseerd. De geclusterde praktijklokalen, de gymzaal en de fitnessruimte zijn flexibel en afzonderlijk van de school te gebruiken. De school en het behandelgebouw zijn gekoppeld met ruimten voor schooltoeleiding, voor les aan individuen of kleine groepen, en een kleine aula die ook dienst kan doen als “restaurant” bij de kook- en horecalessen van de school. Op deze wijze is een flexibel gebouw ontworpen waarmee op verschillende mogelijke ontwikkelingsscenario’s binnen het onderwijs en de zorg kan worden ingespeeld.

Daglicht
In het hele plan speelt daglicht een belangrijke rol. Door grote ramen op de koppen van de gangen oogt het gebouw open. Er zijn veel lichtkoepels en de praktijklokalen krijgen middels sheddaken veel indirect daglicht boven de werkplekken. In de gangen zijn lichtschachten gemaakt om daglicht op de begane grond te krijgen.

Materialisatie
Om kwalitatief goede materialisatie die tegen een stootje moet kunnen te combineren met een prettige uitstraling zijn bijzondere materialen toegepast, zoals gekleurd polysterbeton met een bamboemotief en gewapende hoge glasprofielen. Voor het metselwerk is gebruikt gemaakt van drie verschillende stenen. Deze stenen zijn in verschillende verhoudingen voor de afzonderlijke volumes gebruikt. Dezelfde stenen komen ook weer terug in de overige gebouwen op het gezondheidspark maar dan weer in andere verhoudingen. Hierdoor ontstaat er per project wel een eigen identiteit en brengt samenhang in het totale park.

8 / 8