Behandel en therapiegebouw - Hengelo
Project info

Project info

Op het gezondheidspark Hengelo staat het therapie gebouw van Ambiq. Omdat de kinderen van het speciaal onderwijs ook vaak specifieke behandelingen of therapieën volgen en/of zijn aangewezen op dagbehandeling, is het behandelcentrum direct verbonden met het schoolgebouw. Zo ontstaat een flexibele wisselwerking tussen behandeling en school. De menselijke maat is het uitgangspunt voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan, de inrichting van de openbare ruimte en de bebouwing. De school en therapie gebouw zijn de eerst gerealiseerde gebouwen in het gezondheidspark waarbij het ontwerpproces samen op liep met de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan i.s.m de gemeente Hengelo, Op Ten Noort Blijdenstein en Bureau Ruimtewerk.

Ruimtelijk concept
Om aan te sluiten bij de menselijke maat van het gezondheidspark is het grote volume van het gebouw opgedeeld in duidelijk afleesbare volumes met elk hun eigen karakter zodat er een ensemble ontstaat met verschillende gematerialiseerde gebouw functies. In het gebouw zijn verschillende functies opgenomen zoals een dagbehandeling, psychomotorische therapie ruimten, kantoorruimte en ruimten voor schooltoeleiding. Natuurlijke materialen en kleuren vormen de basis voor de gebouwschil welke de binding met de identiteit van het gezondheidspark versterkt terwijl het binnen licht en kleurrijk is.M

Multifunctioneel
De school en het behandelgebouw zijn gekoppeld met ruimten voor schooltoeleiding, voor les aan individuen of kleine groepen, en een kleine aula die ook dienst kan doen als “restaurant” bij de kook- en horecalessen van de school. Op deze wijze is een flexibel gebouw ontworpen waarmee op verschillende mogelijke ontwikkelingsscenario’s binnen het onderwijs en de zorg kan worden ingespeeld.

Daglicht
In het hele plan speelt daglicht een belangrijke rol. Door grote ramen op de koppen van de gangen krijgt deze daglicht en ontstaan er prachtige zichtlijnen op de groene omgeving. Er zijn veel ronde lichtkoepels in de centrale hal en wachtruimte toegepast. In de wachtruimte is in samenwerking met kunstenaar Boris Bink een interactieve wand en poppen gemaakt waar kinderen mee kunnen spelen tijdens het wachten. In het gebouw komt daglicht tot het hart van het gebouw door middel van een grote vide met loopbruggen en speels gestrooide ronde lichtkoepels. Deze vide geeft tevens een grote ruimtelijkheid aan het compacte gebouw met directe zichtlijnen naar de omgeving vanuit het binnenste van het gebouw. Omdat een goed binnenklimaat belangrijk is voor het welzijn en de prestaties van kinderen is hier veel aandacht aan besteed. Het gebouw is vanaf de eerste schetsen integraal ontworpen. Door middel van warmte-koude opslag, gebalanceerde ventilatie en bijvoorbeeld voorkomen van opwarming door vegetatiedaken wordt zorg gedragen voor een comfortabel binnenklimaat.
Kwalitatief goede materialisatie die tegen een stootje moet kunnen is voor de gebruikers een belangrijk thema. Om dit te combineren met een prettige uitstraling zijn bijzondere materialen toegepast, zoals gekleurd polyesterbeton met een bamboemotief en gewapende hoge glasprofielen. Met de bijzondere materialisatie, kleuren, daglicht en soms specifieke vormgeving is een speciaal integraal zorgconcept van school en therapiegebouw gerealiseerd.

Uitgevoerd in dienst van bv SBH Architecten + Adviseurs

8 / 8