Mercuriustheater - Assen
Project info

Project info

Het ontwikkelteam, met haar roots in deze regio, is na een aantal brainstorm sessies, doorrekeningen en een nauwkeurige marktanalyse gekomen tot een ruimtelijke invulling. Een invulling dat goed past in de omgeving en dat goed aansluit bij de nieuw ingerichte openbare ruimte in het kader van het project “De Blauwe As”. Het behelst een ambitieus programma met een moderne maar warme uitstraling, dat bestaat uit een woongebouw voor een zorginstelling en 20 grondgebonden woningen. Ook op architectonisch vlak en op het gebied van duurzaamheid wordt een hoog ambitie niveau nagestreefd. Het woongebouw is gesitueerd op de hoek Prins Bernardstraat – Het Kanaal en voorziet in 43 appartementen en een restaurant voor bewoners. Het woningbouw programma bestaat uit 6 starterswoningen aan de Venestraat, 6 gezinswoningen aan de Dr. Schaepmanstraat en 8 kadevilla’s aan Het Kanaal. Deze invulling komt tegemoet aan de kaders en randvoorwaarden die zijn meegegeven vanuit de gemeente. Tevens is nadrukkelijk rekening gehouden met de toekomstvisie voor de Oude Molenbuurt, die aanstuurt op een goed woonmilieu voor een grote variatie aan bewoners met verschillende leefstijlen. Een aantrekkelijk woonmilieu dat midden- en hoge inkomensgroepen zal aantrekken die de stedelijke kwaliteit en eigen identiteit van de buurt waarderen.

Zorggebouw
Aan de zuidkant van het plangebied staat het woongebouw voor de zorginstelling. Dit gebouw heeft een grote korrel aan het kanaal. Door het gebouw te knikken en langs het water te meanderen krijgt het een andere beleving. Door de vorm van het gebouw wordt de
grootte langs het kanaal niet zo ervaren. Ook geven de knikken in het gebouw een beter uitzicht vanuit de woningen over het kanaal.
Door te wisselen van positie van de balkons ontstaan er dubbel hoge buitenruimten voor de bewoners wat een vrije ruimtelijke beleving geeft. Ook geeft dit extra dynamiek aan de gevel. Het gebouw begint met een deel 3 laags om aan te sluiten aan de bestaande woningen aan het kanaal. Deze aansluiting wordt ook nog eens begeleid door een groenstrook naast het gebouw die tot aan het kanaal doorloopt. Ook dit gebouw heeft een robuust bakstenen architectuur met verbijzonderingen in het metselwerk. De kopgevel aan de doorgaande langzaamverkeersroute moet een echt kunstwerk van metselwerk worden om de belangrijke plek in de wijk te markeren. Het gebouw heeft op de begane grond ook een horecavoorziening. Voor de entree is het mogelijk om een stedelijke verblijfsruimte te realiseren. Alle woningen zijn volledig georiënteerd op het kanaal en profiteren van het uitzicht door een brede beukmaat van 9,3 meter.

Kadevilla's
De 8 woningen aan het kanaal zijn afzonderlijk vormgegeven en hebben daardoor een individueel karakter. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt van werkwoning, wonen op de verdieping en voor samengestelde gezinnen. Door toepassing van nuances in metselwerk en verschillende verbanden in de gevel krijgt elke woning zijn eigen karakter. De woningen hebben zowel een voortuin op het zuiden aan het kanaal als een achtertuin. 

Gezinswoningen
Het blok met 6 woningen aan de Doctor Schaepmanstraatbestaat heeft 1 woning met een gedraaide kap in de voorgevel. Dit geeft het blok meer dynamiek wat thuis hoort bij de stedelijke omgeving waar straks een langzaamverkeersroute op aan takt van de Oude Molenbuurt naar het centrum. De materialisering en detaillering sluit aan bij de Asserschool, zoals ook de ander woningen in het plan. Het dak van de woningen leent zich uitstekend om de gehele zuidzijde te voorzien van zonnepanelen. Het parkeren voor de woningen bevindt zich aan de achterzijde van de woningen in het openbare gebied.

Starterswoningen
Aan de westkant van het plangebied staan de starterwoningen die het lint van de Venestraat tot aan het kanaal brengt. De woningen staan dan ook in de rooilijn van de overige bebouwing aan de Venestraat. Het parkeren gebeurt op eigen terrein. Het metselwerk krijgt op plekken bij de entree en tussen de kozijnen op de verdieping een bijzonder metselwerkverband. De woningen zijn afzonderlijk leesbaar in de gevel wat de lintgedachte versterkt. De materialisering sluit aan bij de overige woningtypologieën op de locatie, zodat er ondanks verschillende woningen wel een eenheid in uitstraling ontstaat.

Innovatie en duurzaamheid
De woningen worden gebouwd op basis van het Trento® concept van Nijhuis. Een concept dat is gebaseerd op een prefab bouwsysteem, een uitgekiend voorbereidings- en uitvoeringsproces en ketensamenwerking. Vanzelfsprekend worden de woningen gemaakt van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Ook worden de woningen uitgerust met een duurzaam installatie-concept.

Waar het gaat om duurzaamheid en energiezuinigheid ligt er voor de grondgebonden woningen op de Mercuriuslocatie een hoog ambitieniveau. De woningen worden als zogenaamde NUL-OP DE-METER (NOM) woningen aangeboden. Bij een NOM woning zijn de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk aan of lager dan nul.

Voor het zorggebouw wordt gebruik gemaakt van warmtepomp. Het concept voorziet nu in een horizontale hoofdbron onder het complex, dat direct tijdens de funderingswerkzaamheden wordt aangelegd op ongeveer twee meter diepte. Indien nodig dan kan deze bron worden uitgebreid onder het parkeerterrein van het woongebouw. Voor het regenereren van de bron wordt de thermische energie van een horizontale bron ingegraven in het kanaal gebruikt.

11 / 11