Centraal Bureau Ambiq - Hengelo
Project info

Project info

Op het gezondheidspark Hengelo staat een bijzonder gebouw dat meerdere zorgaanbieders met elkaar verbindt. Het centraal dienstencentrum van Ambiq biedt onderdak aan verschillende zorgaanbieders die gezamenlijk gebruik maken van de faciliteiten.

De menselijke maat is het uitgangspunt voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan, de inrichting van de openbare ruimte en de bebouwing.
Om aan te sluiten bij de menselijke maat van het gezondheidspark is het grote volume van het gebouw opgedeeld in duidelijk afleesbare volumes met elk hun eigen karakter zodat er een ensemble ontstaat met verschillende gematerialiseerde gebouwfuncties.

Natuurlijke materialen en kleuren vormen de basis voor de gebouwschil welke de binding met de identiteit van het gezondheidspark versterkt terwijl het binnen licht en kleurrijk is.

Voor de inrichting van dienstencentrum is uit gegaan van de principes van Het Nieuwe Werken, een containerbegrip welke specifiek is gemaakt in Ambiq’s Nieuwe Werken. De centrale hal in het gebouw vormt een grote ontmoetingsplek en wachtruimte met verschillende manieren van verblijven, van een internet plek tot een speelplek voor kinderen tot geheel beschut kunnen ontmoeten of wachten. Het gehele gebied in de centrale hal is voorzien van een glazen gevel om zo open en transparant mogelijk te zijn en uitnodigt tot het betreden van het gebouw. In het hart van het gebouw is er een vide opgenomen die de verschillende verdiepingen met elkaar verbindt en zichtlijnen tussen de verschillende lagen mogelijk maakt. In deze vide staat de glazen lift als vrijstaande constructie die verbonden is met de vloervelden door middel van houten bruggen. Per verdieping is een kleur gebruikt om de verschillende domeinen in het gebouw hun eigen identiteit te geven. Op de begane grond waar de cliënt contacten plaatsvinden is een frisse en rustig ogende groen gebruikt in combinatie met houtaccenten.

In de werkvelden is er ruimte voor de verschillende manieren van werken van teamtafels tot concentratiewerkplekken die het ontmoeten en informatie delen stimuleren. Centraal in het gebouw op de 3e verdieping is er een service desk waar medewerkers terecht kunnen voor allerlei zaken rondom ICT en centraal secretariaat. De service desk is gekoppeld aan de “huiskamer” waar op een zeer informele manier met elkaar samengewerkt kan worden. De personeelsruimte is gelegen op de vierde verdieping waar een combinatie is gemaakt van kantine en aanland plekken welke als volwaardige werkplek kunnen dienen. Ook is er een afgesloten lunchkamer waar eventueel een lunch afspraak kan plaatsvinden maar ook als vergaderruimte kan dienen. Hierdoor heeft de personeelsruimte een multifunctioneel karakter gekregen en wordt de gehele werkdag ook zo ingezet.

Bij het centraalbureau is gekozen voor warmte en koude opslag in de bodem in combinatie met lage temperatuursverwarming. Deze oplossing biedt een zeer duurzaam totaalconcept met lage exploitatiekosten met een goed en comfortabel binnenklimaat. De meerinvestering heeft in dit geval een berekende

terugverdientijd van 12 jaar. In het exterieur is gekozen voor onderhoudsarme materialen als metselwerk met betonelementen, aluminium kozijnen en een groen dak. De betonelementen in de gevel zijn behandeld met een coating om vervuiling tegen te gaan zodat hier ook geen onderhoud nodig is. In het interieur is gebruik gemaakt van binnenwanden die demontabel en flexibel in te delen zijn zonder grote bouwkundige aanpassingen, en de daarmee gemoeide kosten, en geen afval generen bij een herindeling. De uiteindelijke plattegrond is tijdens de bouw in samenwerking met Brakel Interieur Groep pas definitief gemaakt. De vloerbedekking van EGE welke is ontworpen in het totaalconcept van het gebouw is LEED gecertificeerd. De gebruikte keramische tegels van Mosa zijn C2C zilver gecertificeerd. In het verlichtingsplan hebben we op plaatsen waar dit mogelijk is gebruikt gemaakt van LED-verlichting welke ook een positieve invloed heeft gehad op de energieprestatie van het gebouw.

13 / 13